Junta administrativa i equip tècnic

Equip tècnic
Cap de colla Joan Vallès
Sotscap de colla i cap de tronc David Guilera
Caps de canalla Estefanía Bélmez i Eva Inglés
Cap de pinya Marc Marcè
2n cap de pinya Sergi Báguena
Prevenció de riscos Eva Inglés i Anna Junqué

Junta Administrativa
President Joan Esteve Platero
Vicepresident i àrea social Aleix García Cassà
Secretari Marc Viñas Pesquer
Tresorera Estefanía Bélmez Ruiz

Suport a tresoreria Sergi Báguena De Toro
Socis i contacte administració Sergi Corominas i Sílvia Neri

Vocals
Maria Dolores Álvarez
Salvador Ferré
Eva Inglés
Anna Junqué
Oscar Martínez
Rafael Muñiz
Anna Poch
Josep Anton Ramon

Marxandatge de la colla
Anna Poch, Oscar Martínez i Maria Dolores Álvarez

Anuncis