Junta administrativa i equip tècnic

Equip tècnic
Cap de colla Joan Esteve
Sotscap de colla Carla Estela
C
ap de tronc Aleix Garcia
Cap de canalla Júlia Sevil
Cap de pinya Jaume Fort
2n cap de pinya Ivan Jiménez
Cap de nucli de pinya Sergi Sevil
Prevenció de riscos Eva Inglés

Junta Administrativa
President Salvador Ferré
Vicepresident Josep Anton Ramon
Secretari Marc Viñas
Tresorera Susana Panero

Socis: Montse Rodríguez
Àrea social: Natàlia Vidal