Junta administrativa i equip tècnic

Equip tècnic
Cap de colla Sergi Corominas
Sotscap de colla David Guilera
C
ap de tronc Aleix García
Cap de canalla Carla Estela
Cap de pinya Marc Marcè
2n cap de pinya Sergi Báguena
Cap de nucli de pinya Sergi Sivil
Prevenció de riscos Eva Inglés

Junta Administrativa
President Joan Esteve Platero
Vicepresident i àrea social Aleix García Cassà
Secretari Marc Viñas Pesquer
Tresorera Susana Panero

Suport a tresoreria Sergi Báguena De Toro
Socis i contacte administració Cristina López

Vocals
Salvador Ferré
Eva Inglés
Oscar Martínez
Anna Poch
Josep Anton Ramon

Marxandatge de la colla
Anna Poch, Oscar Martínez

Anuncis